Sejħiet Għall-Impjiegi

Qed nirreklutaw Executive | Procurement & Logistics biex jingħaqad mat-tim ta’ Spazju Kreattiv, Fondazzjoni Kreattività.

Għafas hawn għal aktar informazzjoni.

Il-kandidati interessati għandhom jibagħtu ittra ta’ applikazzjoni b’CV dettaljat lil [email protected] sa mhux aktar tard minn nofsinhar tad-19 ta’ Frar 2022

Permit number: 99/2022

.